Перелік дисциплін, які вивчаються в бакалавраті 073. Менеджмент. Управління проектами

 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА


1.1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки

Філософія
Історія та культура України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Психологія
Соціологія
Політологія

1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Вища та прикладна математика (Вища математика)
Вища та прикладна математика (Теорія ймовірності та математична статистика. Математичне програмування.)
Вища та прикладна математика (Дослідження операцій)
Статистика
Інформаційні системи та технології
Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка.)
Економічна теорія (Мікроекономіка)

1.3.  Цикл професійної та практичної підготовки

Державне та регіональне управління
Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)
Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)
Курсова робота  "Менеджмент"
Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)
Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)
Курсова робота  "Управління персоналом"
Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)
Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)
Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)
Курсова робота  "Стратегічне управління"
Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)
Право (Правознавство)
Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право.)
Фінанси, гроші та кредит
Економіка і фінанси підприємства
Облік і аудит
Маркетинг
Логістика
Міжнародні економічні відносини
Зовннішньоекономічна діяльність
Безпека життєдіяльності й основи охорони праці
Комп'ютерна практика
Навчальна практика "Вступ до фаху"
Виробнича практика
Переддипломна практика
Дипломна робота2. ВІЛЬНИЙ ВИБІР СТУДЕНТА

 

Закон «Про вищу освіту», який набув чинності у вересні 2014 року, гарантує студентам право самостійного виборуне менше ніж 25% від загального обсягу програми підготовки. Вибіркові дисципліни уможливлюють здійснення поглибленої підготовки, майбутньої діяльності; сприяють розвитку академічної мобільності студента та задовольняють його особисті інтереси, дають змогу впроваджувати спеціалізації в межах базової спеціальності з метою формування компетенцій здобувача відповідно до вимог ринку праці. Для рівня бакалавра вільний вибір студента формується з трьох складників:

2.1. Цикл гуманітарної підготовки.

Кожного року гуманітарні кафедри готують презентації своїх дисциплін для студентів-першокурсників. Студент має змогу обрати три дисципліни з загального переліку.

2.2. Цикл професійної та практичної підготовки. Сертифікатна програма.

Студент обирає блок з трьох дисциплін, що пропонуються іншими факультетами.

2.3. Цикл професійної та практичної підготовки. Блок дисциплін професійного спрямування спеціалізації "Управління проектами".

Вступ до проектного управління
Основи наукових досліджень  в проектній діяльності
Основи інформаційного забезпечення проектного менеджменту
Управління міською нерухомістю
Проектна діяльність
Інвестиційний аналіз проектів
Муніципальний менеджмент
Міські проекти і програми
Державно-приватне партнерство в житлово-комунальному господарстві
Проектний менеджмент
Прийняття управлінських рішень
Управління IT-проектами
Імітаційне моделювання проектів
Муніципальна соціально-економічна політика

Як знайти Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Як зайти Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури

Керівникам закладів охорони здоров'яmedic 19

fstudents

Ми у соцмережах

instagram pmf telegramyoutube

На сайті 2233 гостей та користувачі відсутні