Матеріали науково-технічної конференції "Сталий розвиток міст" - 2017

Запрошуємо Вас ознайомитися з матеріалами науково-технічної конференції "Сталий розвиток міст" ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Тези доповідей студентів кафедри опубліковано у частині першій - Сталий розвиток міст, будівництво, архітектура.

 

Матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (82-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) розміщенні у Цифровому репозиторії Університету. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45507/