Косенко Наталія Вікторівна, доцент кафедри
кандидат технічних наук

Основні дисципліни: Основи інформаційного забезпечення проектного менеджменту, Управління командою проекту, Імітаційне моделювання проектів

Наукові інтереси: управління проектами та програмами, управління людськими ресурсами проектів

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць:

Наукові статті:

 1. Доценко, Н.В. Компараторная идентификация параметров модели многофакторного оценивания [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових праць Центрального науково – дослідного інституту навігації і управління. – Т. 2. - № 1 (21). – Київ, 2012. – С. 140-143.

2. Доценко, Н.В. Проектирование системы поддержки принятия решений при управлении трудовыми ресурсами проекта на основе прецедентного подхода [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових праць Центрального науково – дослідного інституту навігації і управління. - № 2 (22). – Київ, 2012. – С. 125-130.

3. Доценко, Н.В. Формализация оценки уровня профессиональной компетентности в процессе принятия решений при формировании команды проекта [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Системи обробки інформації: збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба. - № 4 (33). – Х., 2012. – С. 235-240.

4. Косенко, Н.В. Формирование команды проекта с применением метода компараторной идентификации [Текст] / Н.В. Косенко // Системи обробки інформації: збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба. - №7 (105). – Х., 2012. – С. 252-256.

5. Косенко, Н.В. Формализованное представление задачи формирования проектной команды [Текст] / Н.В. Косенко // Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових праць Центрального науково – дослідного інституту навігації і управління. - № 3 (23). – Київ, 2012. – С. 138-141.

6. Сабадош, Л.Ю. Система поддержки принятия решений по формированию проектной команды [Текст] / Н.В. Косенко, Л.Ю. Сабадош, М.А. Гахова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2012. – №19 (138). Выпуск 24/1. – С. 185-189.

7. Косенко, Н.В. Системы поддержки принятия решений по управлению трудовыми ресурсами проекта [Текст] / Н.В. Косенко // Системи обробки інформації: збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба. - №1 (108). – Х., 2013. – С. 251-255.

8. Петров, Э.Г. Координационное управление (менеджмент) процесами реализации решений [Текст] / Э.Г. Петров, Н.В. Косенко // Системи обробки інформації: збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба. - №8 (124). – Х., 2014. – С.160-163.

9. Косенко Н.В. Автоматизація методів оцінки, відбору та формування команди проетку на підставі множини характеристик / Н.В. Косенко, Р.В. Артюх // Системи управління, навігації та зв’язку – 2016 – №2(38) – С. 104-107.

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах:

1. Доценко, Н.В. Основные моменты подбора эффективной  команды проекта [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ – 2008: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конф. - Харків, 2008. – Т. № 3. – С. 55.

2. Доценко, Н.В. Психологическая совместимость в структурах управления [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Розвиток наукових досліджень 2008: тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конф. – Полтава, 2008. – Т. № 13. - С. 103.

3. Доценко, Н.В. Приемы аргументации как метод психологического воздействия в системах управления проектами [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Наукові дослідження - теорія та експеримент 2009: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конф. – Полтава, 2009. – Т. № 13. - С. 106.

4. Доценко, Н.В. Принципы мотивации при управлении проектами / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко [Текст] // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: тезисы докладов VII Международной научно-технической конференции. – Харьков, 2009. – С. 75.          

5. Доценко, Н.В. Эффективное управление командой проекта [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2009: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конф. – Харків, 2009. - С. 55.

6. Косенко, Н.В. Формализация информационной эффективности команды проекта [Текст] / В.Н. Красников, Н.В. Косенко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: тезисы докладов VIII Международной научно-технической конф. – Харьков, 2010. –С. 140.

7. Доценко, Н.В. Интеллектуальный капитал команды проекта [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: тезисы докладов VIII Международной научно-технической конф. – Харьков, 2010. – С. 148.

8. Доценко, Н.В. Роль менеджера проекта в управленческой структуре [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ – 2010: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конф. Харків, 2010. – С. 23.

9. Доценко, Н.В. Система профессиональных компетенций как инструмент работы с персоналом [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2010: тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конф. Полтава, 2010. – С. 115.

10. Доценко, Н.В. Применение баз знаний при планировании команды проекта [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ – 2011: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конф. Харків, 2011. - С.26.

11. Доценко, Н.В. Применение нейронных сетей при формировании команды проекта [Текст] / Н.В. Доценко, Н.В. Косенко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: тезисы докладов ІX Международной научно - практической конф. – Харьков, 2011. – С. 163.

12. Косенко, Н.В. Использование компетентностного и квалификационного подходов при оценке и отборе кандидатов в состав проекта [Текст] / Н.В. Косенко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: тезисы докладов Х Международной научно - практической конф. – Харьков, 2012. – С. 155.

13. Косенко, Н.В. Формування команди проекту з урахуванням різнорідних компетенцій / Н.В. Косенко// Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)», Коблево, 13-16 сентября 2016 г. Труды – Харьков: ХНУРЭ, 2016. – С. 87

14. Косенко Н.В. Метод формирования команды проекта по личностно–психологическим характеристикам / Н.В. Косенко // Тези доповідей міжнародної наукової інтернет-конференції на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" Тернопіль, 2017 р. (випуск 19).

Авторські свідоцтва та патенти на винаходи:

1. Комп’ютерна програма “Програма формування команди проекту” / Н.В. Доценко, Н.О.Дідик, Н.В.Косенко: Свід. Держ. реєстр. прав автора на твір № 31822. – Зареєстр. в Держ. департ. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України 28.01.2010 р.

2. Комп’ютерна програма “Програма формування мультипроектних команд” / Н.В. Доценко, Н.О.Дідик, Н.В.Косенко: Свід. Держ. реєстр. прав автора на твір № 31823. – Зареєстр. в Держ. департ. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України  28.01.2010 р.

Звіти про НДР:

1. Формирование методологического обеспечения оценки жизнеспособности проектов и программ: отчет о НИР (пром.) [Текст] / Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т»; рук. работы И.В. Чумаченко; исп.: Ю.С. Выходец [и др.]. – № ГР 0110U007311. – Инв. № 0711U011328. - Харьков, 2011. – 71 с.

2. Разработка методологии управления персоналом в контексте поддержки бизнес-модели: отчет о НИР (пром.) [Текст]/ Нац. аэрокосм. ун-т "Харьк. авиац. ин-т"; рук. работы И.В. Чумаченко; исп.: Ю.С. Выходец [и др.]. - № ГР 0110U007311. - Инв. № 0712U006484. - Харьков, 2012. - 123 с.

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті 1497 гостей та користувачі відсутні