Сидоренко Марина Володимирівна, аспірант
асистент

Основні дисципліни: Управління проектами, Інструментальні засоби в управлінні проектами, Інструментальні засоби в управлінні програмами

Наукові інтереси: управління проектами, інформаційні технології

 

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць:

Монографії

1. Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Підрозділ 2.4: Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку. Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: монографія / за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко – Х: ХНУРЭ. – 2015. С. 199-206

Наукові статті:

1. Гусєва Ю.Ю. Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Канцевич // Комунальне господарство міст. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2014. – №118. – С. 52-55.

2. Гусева Ю.Ю. Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта / Ю.Ю. Гусева, М.В. Канцевич, И.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 – С. 8-13.

3. Гусєва Ю.Ю. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів. / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 2 – С. 8-12

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах:

 1. Казорина Е.М., Канцевич М.В. Унификации при управлении человеческими ресурсами проекта / Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VІI Международной научно-практической интернет-конференции. – Х.: ХНАМГ, 2014. – С. 20 – 22. 

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті Один гість та користувачі відсутні