Сухонос Марія Костянтинівна,  професор кафедри

доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи

Основні дисципліни: Управління муніципальними і державними проектами і програмами

Наукові інтереси: управління портфелями проектів і програм, дуальне управління портфелями енергоінфраструктурних проектів в умовах динамічного оточення

 

Перелік основних науково-методичних праць:

Монографії:

1. Сухонос М.К. Дуальне управління портфелями енергоінфраструктурних проектів в умовах динамічного оточення: монографія /М.К.Сухонос; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова. – ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2016 р. – 430 с.

Наукові статті:

1. Сухонос М. К. Определение базовых характеристик и разработка модели портфеля энергоинфраструктурных проектов
2. Сухонос М. К. Модели и методы отбора энергоинфраструктурных проектов для формирования портфеля.
3. Сухонос М. К. Механизм формирования сообщества программ стабилизации коммунальных предприятий по водоснабжению и водоотведению //М. К. Сухонос, А. Ю. Старостина, А. Г. Райгородецкая // Управління розвитком складних систем. – 2012. – №12. – С. 98-100. 
4. Сухонос М. К. Стратегическая планификация и проектный менеджмент как концептуальный базис развития энергоинфраструктуры предприятия.
5. Сухонос М. К. Модель первоначального отбора энергосберегающих проектов по критерию соответсвия стратегическим целям.
6. Сухонос М. К. Модель и методика первоначального отбора энергоинфраструктурных проектных инициатив.
7. Сухонос М. К Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2010. – №3 (73). – С. 32-35.
8. Сухонос М. К. Разработка методики формирования региональных программ энергосбережения и оценка эффективности их выполнения.
9. Сухонос М. К. Особенности обследования (энергоаудита) систем водоснабжения канализации, мониторинг водопотребления и вобоотведения
10. Сухонос М. К. Разработка системы оценки энергоэффективности энергоинфраструктуры предприятия
11. Сухонос М. К. Система показателей энергоэффективности энергоинфраструктуры предприятия.
12. Старостина А. Ю. Оценка реализации программ стабилизации коммунальных предприятий / А. Ю. Старостина, М. К. Сухонос, С. И. Чернов // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2014. – № 2 (1045). – С. 39-44.
13. Сухонос М. К. Разработка системы индикаторов для анализа уровня энергобезопасности энергоинфраструктуры предприятия.
14. Сухонос М. К. Аналіз технічного стану житлового фонду україни та пропозиції щодо його оцінки // М. К. Сухонос, Молодченко Т. Г., Прасол В. М.

15. Сухонос М.К. Анализ проблем управления ІТ – проектами как активными объектами. / М.К. Сухонос, И.В. Бeлецкий, А.Ю.Старостина, А.А. Богославец, Т.А. Медведева // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 84 – 91.

16. Бабаєв В.М. Іmproving the processes of cost management in the construction and energy projects /В.М.Бабаєв, М.К.Сухонос, А.Ю. Старостина, И.В. Белецкий// Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2016. Вип.4 (82). - С.10-17.

 

Тези, доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, семінарах:

1. Сухонос М.К. Проблемні аспекти управління командою державних програм розвитку житлово-комунального господарства / М.К.Сухонос, А.Ю. Старостіна, Т.О. Мєдвєдева //Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, Миколаїв, 13-16 вересня 2016 р. / Миколаїв, НУК, 2016. –С. 140-142.

2. Мєдвєдєва Т.О. Роль стейкхолдерів в сучасному розвитку житлово-комунального господарства / Мєдвєдєва Т.О., Сухонос М.К. //Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук. – теорет. інтернет – конф., Харків, квітень 2016р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 264–266.

3. Сухонос М. К. Кластерний підхід як базис формування програм розвитку територіальних громад / М. К. Сухонос, А.Ю. Старостіна, Р.О. Макаров // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції. (Харків, 7-8 квітня 2017 р.). – Харків: ХНУМГ, 2017 – С. 20-22Старостіна, Р.О. Макаров // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали всеукраїнської  науково-практичної інтернет- конференції. (Харків, 7-8 квітня 2017 р.). – Харків: ХНУМГ, 2017 – С. 20-22


Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

fstudents

Ми у соцмережах

Гімн Університету

nuue

На сайті 1593 гостей та користувачі відсутні