Вийшла з друку монографія «Інформаційна технологія проектного управління формування команд з урахуванням компетентнісного підходу» авторів Н.В. Косенко, Н.В. Доценко, І.В. Чумаченко

У монографії розглянуто питання розробки інформаційної технології проектного управління формування команд, а також розробка моделей і методів управління людськими ресурсами в проектах для відбору кандидатів та формування ефективної команди проекту. В даний час вказаному напряму в теорії і практиці створення та управління командами проекту приділяється недостатня увага, тому розвиток наукових досліджень у цій області, є важливим як в теоретичних, так і в прикладних аспектах.

Запропонована модель оцінки кандидатів у команду проекту, дозволяє створювати кадрові операції з формування нової команди, доукомплектування існуючої команди, проведення конкурсних процедур і кадрових переміщень, також слугує інформаційною підтримкою для прийняття інших кадрових рішень.

Отримані наукові результати є теоретичною основою вирішення завдання формування ефективних трудових колективів. Застосування розроблених методів дозволяє збільшити успішність виконання командою проектних завдань, підвищити ефективність відбору кандидатів, сформувати необхідний склад команди проекту. Результати роботи можуть бути використані при розробці систем підтримки прийняття рішень з управління трудовими ресурсами проектів і підприємств.

Видання рекомендовано для фахівців у галузях управління проектами і програмами, інформаційних технологій, для студентів та аспірантів, а також науковців і викладачів закладів вищої освіти.

Як знайти Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Як зайти Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури

Керівникам закладів охорони здоров'яmedic 19

fstudents

Ми у соцмережах

instagram pmf telegramyoutube

На сайті Один гість та користувачі відсутні