Монографія "Соціальне пізнання і логіка управління"

Соціальне пізнання не тільки має важливе теоретичне значення, але й безпосередньо впливає на характер суспільного буття людей, в першу чергу на регуляцію взаємовідносин між ними, на організацію їх спільної діяльності. Визначальною ж умовою її ефективної організації пострає налєжне управління цією подією. При цьому управління являє собою специфічний різновид людської діяльності, основним призначенням якої виступає забезпечення умов досягнення зазделегіть визначенних цілей спільної діяльності людей та нормального функціонцвання відповідної соціальної системи.
Монографія є безпосереднім продовженням попередніх праць і виступає результатом поглибленного осмислення як сутності самого феномену соціального пізнання і його впливу на різні сфери суспільного життя, так і більш ранніх досліджень авторів з проблем управління.

В монографії аналізується сутність і призначення управління соціальними системами у його звязку з соціальним пізнанням. Увага приділяється дослідженню залежності логіки і методології управління від результатів соціального пізнання. Розглянуто характер взаємозвязку логіки і культури управління, в тому числі на прикладі управління міським господарством. В загальному контексті дослідження розкрито сутність та особливості управління проектами та його логіка. Показано необхідність логіки управіння в процесі професійної підготовки майбутніх керівників.

Бабаєв В.М. Соціальне пізнання і логіка управління:[Текст] монографія / В.М. Бабаєв, О.С. Пономарьов, С.М. Пазиніч; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - 182 с.

tov

fstudents

Ми у соцмережах

instagram pmf telegramyoutube

Гімн Університету

nuue

На сайті 149 гостей та 0 користувачів