Монографія "Соціальне пізнання" 

Монографія "Соціальне пізнання", це спільна праця провідних науковців харківських ВНЗ: Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Національного технічного університету НТУ "ХПІ", Харківської державної академії дизайну і мистецтв та Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка.

Звертаючи увагу на необхідність аналізу різних буттєвих аспектів суспільного життя, ми розуміємо, що соціальне не зводиться до суспільства, воно є набагато ширшим, хоча й знаходить саме у суспільстві своє найбільш концентроване вираження. Однак соціальнє є в кожному індивідові, навіть якщо воно явно ним і не усвідомлюється. 

Особлива увага до проблем соціального пізнання приділяється якраз в часи глибокої суспільно-політичної, соціально-економічної й духовно-культурної кризи. Соціальне пізнання починає відігравати провідну роль: з одного боку, дозволяє глибше розуміти зміст, сутність, і характер суспільних процесів, що відбуваються, і свідомо використовувати свої можливості пливати на їх перебіг та спрямування, а з іншого - під впливом цих змін воно посилює потребу в подальшому їх пізнанні.

В монографії актуалізується природа, сутність і зміст поняття соціального пізнання в загальному контексті пізнавальної потреби людини та її відповідної діяльності. Автори виходять з подвійного сенсу соціального пізнання як механізму пізнання суспільством зовнішнього світу і формування суспільної свідомості та механізму пізнання закономірностей функціонування і розвитку самого суспільства. Детально розглянуто специфіку соціального пізнання та його функції, а також проблеми пізнання феноменів держави, влади і політики. Істотну увагу приділено філософскій рефлексії майбутнього людської цивілізації й ролі суспільного пізнання у іі збереженні.


Соціальне пізнання [Текст]: монографія /В.М. Бабаєв, О.С. Пономарьов, С.М. Пазиніч, С.О. Завєтний; за заг. ред. О.С. Пономарьова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ваім. О.М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2014. -320 с.

tov

fstudents

Ми у соцмережах

instagram pmf telegramyoutube

Гімн Університету

nuue

На сайті 153 гостя та 0 користувачів