Монографія "Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій"

Динамічні зміни ринкового середовища, які відбуваються на фоні системних трансформаційних процесів, зумовлюють необхідність адаптування методів та інструментарію управління потенціалом економічних систем до нових умов. Успішне функціонування сучасного підприємствах в умовах глобальної економіки забезпечується використанням цілого ряду ІТ-технологій та методів управління проектами, які використовуються в комплексі з традиційними методами менеджменту.

Актуальність вирішення проблем науково-теоретичного обґрунтування та методологічного забезпечення окремих аспектів економіко-математичного моделювання, управління інноваційним розвитком підприємства та онові використання методологій управління проектами та інформаційних технологій обумовила напрям та зміст досліджень, викладених у розділах даної монографії.

Монографія підготовлена авторським колективом, що складається з науковців провідних ВНЗ України: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Національна металургійна академія України, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Миколаївський університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ».

Видання рекомендовано для фахівців у галузях економіки, управління проектами і програмами, інформаційних технологій, для студентів та аспірантів, а також науковців і викладачів вищих навчальних закладів.


Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій [Текст] : монографія / Ю.Ю. Гусєва, Н.В. Давідіч, І. В. Чумаченко та ін.; За загал. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко – Харків: ХНУРЕ, 2015. – 245 с.

tov

fstudents

Ми у соцмережах

instagram pmf telegramyoutube

Гімн Університету

nuue

На сайті 138 гостей та 0 користувачів