Монографія "Управліня великим містом: теоретичні і прикладні аспекти"

Великі міста як генератори загальнодержавних процесів соціально-економічної стабілізації та розвитку відображають загальні структурні зміни в економічній сфері країни, формування соціальних потреб суспільства, задають темпи і напрями зміцнення всієї виробничо-територіальної бази. Сьогодні сучасні великі міста виступають вузловими точками територіально-економічного розвитку держави, адже в них виробляється основна частина національного продукту, вони мають найрозвинутіщі інфраструктурні мережі,є центрами впливу і прийняття доленосних для всієї країни рішень. В управлінні великим містом криється головна соціальна суперечність - між процесами управління функціонуванням, з одного боку, та управління розвитком з іншого.

У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти управління сучасним великим містом. Досліджено етапи становлення теорії муніципального самоврядування, витоки та розвиток муніципальної системи управління. Проаналізовано типологію і моделі муніципального менедженту, методи управління міським господарством. У монографії висвітлюються результати досліджень, виконаних під час роботи автора на посаді першого заступника Харківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів, у складі міжвідомчих комісій та робочих груп.
Матеріал викладений у монографії буде цікавим та корисним для науковців, які займаються проблемами державного управління та місцевого самоврядування, керівників і працівників органів державної і місцевої влади.

Бабаєв В.М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: [Текст] монографія / В.М. Бабаєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 306 с.

 

tov

fstudents

Ми у соцмережах

instagram pmf telegramyoutube

Гімн Університету

nuue

На сайті 151 гість та 0 користувачів