Монографія “Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм” 

Монографія “Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм” стала результатом спільної роботи представників наукових колективів двох навчальних закладів: Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Національного аерокосмічного університетуімені М.Є. Жуковського “ХАІ” та ДНВП “Об’єднання Комунар”. Співавтором та редактором монографії виступив завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, д.т.н., професор Чумаченко І.В.

Нестабільне економічне середовище, зниження інвестицій в реалізацію проектів в Україні, підвищення ризиків невчасного виконання проектів з перевищенням бюджету призводить до необхідності застосування сучасних засобів управління проектами та програмами. Управління людськими ресурсами безпосередньо впливає на ефективність управління. Томузараз, коли значно підвищилась мобільність персоналу внаслідок політичних змін та ризики, пов’язані з людським чинником (крім, класичних звільнень, хвороб, конфліктів, з’явився ризик мобілізації членів команди проекту), розробка методів формування команди проекту з урахуванням її адаптивності та можливості зміни свого складу при зміні оточення стає актуальною задачею.

Реалізація проектів в мультипроектному середовищі висуває додаткові вимоги до планування людських ресурсів, методів формування команди мультипроектів та методів управління командою. Урахування принципів адаптації та резервування при формуванні команди проекту в мультипроектному середовищі підвищує життєздатність проектів та програмам. Розроблені методи та програмні засоби, що розглядаються в монографії базуються на одержаних авторами наукових результатах.

Монографія “Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм” викладено для слухачів бізнес-шкіл, програм МВА, інститутів підвищення кваліфікації та структур другої освіти, менеджерів, економістів, інженерів, наукових і практичних працівників, що займаються розробленням і виконанням проектів на основі процесного управління. Також буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм за спеціальністю“Управління проектами”, викладачів, магістрів проектного менеджменту, керівників і менеджерів проектів. Стане у нагоді науковцям і практикам, які займаються управлінням проектами і програмами, прагнуть поглибити свої знання та використати їх на практиці.

Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм: монографія / Н. В. Доценко, Л. Ю. Сабадощ, І. В. Чумаченко; За загал. ред. І. В. Чумаченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2015. – 202 с.

tov

fstudents

Ми у соцмережах

instagram pmf telegramyoutube

Гімн Університету

nuue

На сайті 172 гостя та 0 користувачів