#PMPprep

Ієрархічна структура робіт забезпечує загальну схему, з якої може бути виконана все, за виключенням:


A. Всі завдання, які повинні бути виконані, можуть бути визначені і для них можуть бути розподілені ресурси
B. Після того, як рівні ресурсів розподілено для задач, можна буде оцінити тривалість задачі
C. Може бути створена мережева діаграма, що показує  зв’язки між задачами
D. Можна розрахувати розподіл усіх затрат і ресурсів, щоб розробити загальний бюджет проекту

PMBOK#6 5.4, 6.3: ІСР не містить взаємозв'язків між завданнями.