Vstup 2020 site

Шановні вступники!!!

 Згідно із Законом України «Про вищу освіту» та Рішенням Приймальної комісії (протокол №7 від 06 травня 2020 р.) інформуємо, що цього року додаткові фахові вступні випробування при перехресному вступі в магістратуру у 2020 році скасовані

kalendar

 • реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 12 травня і закінчується о 18.00 5 червня;
 • складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня),   здобутого   за   іншою   спеціальністю   (напрямом   підготовки), розпочинається 3 червня та закінчується 25 червня;
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня;
 • основна сесія єдиного вступного іспиту 1 липня;
 • прийом заяв і документів, вступні випробування (основні та додаткові), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі терміни:

novy stroky 2020

 diplom

Вступ на основі диплома спеціаліста або магістра  (за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб), cтрок  проведення  фахового вступного  випробування  та  іспиту  з  іноземної  мови  (проводиться  в Університеті) - з 05 серпня до 26 серпня.

test

Про процедуру реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови, підготовку до ЄВІ, фахових та додаткових випробувань дивіться тут.

elosvita

Вступники  для  здобуття  ступеня  магістра на  основі здобутого ступеня вищої  освіти  або освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста подають заяви в електронній  формі, крім випадків:

 • для  реалізації  права  на  вступ  за  результатами  вступних  іспитів  з конкурсних предметів в Університеті та/або квотою для іноземців в ідповідно до  Правил прийому;
 • для  реалізації  права  на  повторне  безоплатне  здобуття  освіти  за бюджетні кошти відповідно до  Правил прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому;
 • за наявності розбіжності в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, імʼя, по  батькові,  дата  народження,  стать,  громад янство  тощо)  і  у  відповідному документі  про  здобуття  ступеня  (освітньо-кваліфікаційного  рівня)  вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у  разі  подання  документа  про  здобуття  (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
 • у  разі  подання  заяви  після  завершення  строків  роботи  електронних кабінетів;
 • у  разі  неможливості  зареєструвати  електронний  кабінет  або  подати заяву  в  електронній  формі  з  інших  причин,  що  підтверджено  довідкою приймальної комісії Університету.

5zayav

Вступники  можуть  подати  до  п’яти  заяв  на  місця  державного  та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних  осіб не обмежується.

 vartist

Вартість навчання (першій рік навчання)

Денна форма навчання:

 • освітня програма Комп'ютерні науки. Управління проектами - 20 240 грн
 • освітня програма Менеджмент. Управління проектами - 20 240 грн

Заочна форма навчання:

 •  освітня програма Менеджмент. Управління проектами - 8 670 грн
 • освітня програма Комп'ютерні науки. Управління проектами - 8 670 грн

Якщо одним із пунктів Ваших видатків є витрати на навчання, то згідно статті 166 Податкового кодексу України, Ви можете повернути собі частину грошей у вигляді податкової знижки.

Держава зобов’язується відшкодувати витрачені кошти на оплату навчання в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або його член сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Особа, що хоче отримати виплату повинна відповідати наступним критеріям:

 • мати громадянство України та ІПН (ідентифікаційний код);
 • не бути приватним підприємцем;
 • розмір річної заробітної плати повинен бути вище суми податкової знижки (враховується заробітна плата із вирахуваннями ЄСВ, обов’язкових страхових Накопичувального фонду та до недержавного пенсійного фонду);
 • оформити знижку необхідно до кінця податкового року, наступного за звітним. Наприклад, у 2020 році податкова знижка буде враховувати витрати понесені на навчання в 2019 році, а в 2021 році за 2020 рік.

Відшкодування розповсюджуються лише на послуги вітчизняних вищих навчальних закладів та не враховує оплату додаткових курсів чи навчання на військовій кафедрі.

Розмір податкової знижки складе 18 % від вартості навчання. Під час розрахунку відшкодування враховуються фактичні витрати понесені в звітному році (до 2019 року повертались кошти лише за ті семестри, що входили до поточного року, наприклад, 4 місяці навчання у 2019 році вносились до декларації на 2019 рік, тоді інші відображалися б у декларації на 2020 рік).

 

Консультанти  з профорієнтації:

доц. каф. УПМГБ Гусєва Юлія Юріївна

тел. +38-066-809-53-22

доц. каф. УПМГБ Косенко Наталія Вікторівна

тел. +38-099-208-44-45

 

Правила прийому на навчання до Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова в 2020 році

fstudents

Ми у соцмережах

youtubeinstagram pmf

 

На сайті 3666 гостей та користувачі відсутні