Intelligent information systems for decision support in project and program management 

Intelligent information systems for decision support in project and program management [Text] : Collective monograph edited by I. Linde. European University Press. Riga : ISMA, 2021. 278 p.

The monograph presents the achievements of Ukrainian scientists on enterprise management, the use of economic and mathematical modeling, information technologies, management technologies and technical means in the field of enterprise functioning and development and project management at enterprises.

The publication is recommended for professionals in the fields of economics, information technology, project and program management - for undergraduate and graduate students, as well as academics and teachers of higher education. The articles are reproduced from the original authors, in the author's edition.

Детальніше...

Intelligent computer-integrated information technology in project and program management

Intelligent computer-integrated information technology in project and program management [Text] : Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga : ISMA, 2020. 324 p. 

The monograph presents the achievements of Ukrainian scientists on enterprise management, the use of economic and mathematical modeling, information technologies, management technologies and technical means in the field of enterprise functioning and development and project management at enterprises.

The publication is recommended for professionals in the fields of economics, information technology, project and program management - for undergraduate and graduate students, as well as academics and teachers of higher education. The articles are reproduced from the original authors, in the author's edition.

Детальніше...

Колективна монографія "Information Systems and Innovative Technologies in Project and Program Management"

9–13 вересня 2019 року у місті Коблево Миколаївської області відбулася міжнародна науково-практична конференція "ММП-2019". В рамках конференції здійснювался обмін результатами наукових і практичних  досліджень,  обговорення  актуальних питань  моделювання  процесів  в економіці  та управлінні інноваційними проектами і програмами за основними тематичними напрямками конференції:

  • інформаційні технології в бізнесі, економіці та управлінні проектами;
  • економіко-математичне моделювання організаційно-економічних систем;
  • управління інноваційним розвитком підприємств;
  • управління проектами та програмами;
  • економічна безпека.

За результатами конференції видано колективну  монографію, опубліковану у країні Євросоюзу (м.  Рига,  Латвія) англійською мовою на  тему: "Information Systems and Innovative Technologies in Project and Program Management", з присвоєнням UDC та  номера ISBN.

Детальніше...

Вийшла з друку монографія «Інформаційна технологія проектного управління формування команд з урахуванням компетентнісного підходу» авторів Н.В. Косенко, Н.В. Доценко, І.В. Чумаченко

У монографії розглянуто питання розробки інформаційної технології проектного управління формування команд, а також розробка моделей і методів управління людськими ресурсами в проектах для відбору кандидатів та формування ефективної команди проекту. В даний час вказаному напряму в теорії і практиці створення та управління командами проекту приділяється недостатня увага, тому розвиток наукових досліджень у цій області, є важливим як в теоретичних, так і в прикладних аспектах.

Детальніше...

Вийшла з друку монографія “Проектне управління стратегією сталого розвитку територій”

У монографії теоретично узагальнено нові наукові розробки у сфері проектного управління стратегією сталого розвитку територій, розвитку інноваційної діяльності підприємств та управління проектами і програмами. Представлено результати впровадження технологій управління бізнесом, проектами та підприємствами. Видання рекомендовано для фахівців у галузях державного управління, проектами і програмами, інформаційних технологій, для студентів та аспірантів, а також науковців і викладачів вищих навчальних закладів. Співавтором та редактором монографії виступив ректор Університету, професор Бабаєв В. М.

Детальніше...

Монографія “Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами”

В монографії представлено наукові розробки провідних  вчених щодо розвитку підприємств, управління його діяльністю, результатів впровадження інформаційних технологій та технологій управління проектами та програмами.

Видання рекомендовано для фахівців у галузях управління економікою, інформаційних технологій, управління проектами і програмами – для студентів та аспірантів, а також науковців і викладачів ВНЗ.

Детальніше...

Монографія "Міжнародні спортивні змагання: механізми державного впливу на регіональний розвиток"

 У монографії запропоновано новий концептуальний підхід до розвитку територій як «імпульсів зростання», «осей розвитку» та «плюсів регіонального зростання». Визначено й обгрунтовано роль сучасних спортивних мега-подій як «каталізаторів» активізації (інтенсифікації) соціально-економічних процесів.
Розраховано на широке коло науковців та управлінців-практиків, державних службовців, представників місцевих органів влади й органів місцевого самоврядування, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями щодо державного впливу на регіональний розвиток.

Детальніше...

Монографія “Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм” 

Монографія “Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм” стала результатом спільної роботи представників наукових колективів двох навчальних закладів: Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Національного аерокосмічного університетуімені М.Є. Жуковського “ХАІ” та ДНВП “Об’єднання Комунар”. Співавтором та редактором монографії виступив завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, д.т.н., професор Чумаченко І.В.

Детальніше...

Монографія “Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами”

Основу монографії складають результати досліджень провідних вчених України. Представлено нові наукові розробки щодо розвитку підприємства, управління його інноваційною діяльністю, результати впровадження інформаційних технологій та технологій управління проектами та програмами, управління бізнесом.

Детальніше...

Підручник “Основи менеджменту”

Підручник “Основи менеджменту” є частиною проекту Міністерства освіти і науки України з видання базових підручників з більш ніж 20 навчальних          дисциплін. Цей підручник затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів і він став результатом спільної  роботи представників наукових колективів кращих навчальних закладів України. Співавтором підручника виступив завідувач кафедри управління проектами в  міському господарстві і будівництві, д.т.н., професор Чумаченко І.В.

Детальніше...

Монографія "Соціальне пізнання і логіка управління"

Соціальне пізнання не тільки має важливе теоретичне значення, але й безпосередньо впливає на характер суспільного буття людей, в першу чергу на регуляцію взаємовідносин між ними, на організацію їх спільної діяльності. Визначальною ж умовою її ефективної організації пострає налєжне управління цією подією. При цьому управління являє собою специфічний різновид людської діяльності, основним призначенням якої виступає забезпечення умов досягнення зазделегіть визначенних цілей спільної діяльності людей та нормального функціонцвання відповідної соціальної системи.
Монографія є безпосереднім продовженням попередніх праць і виступає результатом поглибленного осмислення як сутності самого феномену соціального пізнання і його впливу на різні сфери суспільного життя, так і більш ранніх досліджень авторів з проблем управління.

Детальніше...

Монографія "Соціальне пізнання" 

Монографія "Соціальне пізнання", це спільна праця провідних науковців харківських ВНЗ: Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Національного технічного університету НТУ "ХПІ", Харківської державної академії дизайну і мистецтв та Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка.

Детальніше...

Монографія "Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій"

Динамічні зміни ринкового середовища, які відбуваються на фоні системних трансформаційних процесів, зумовлюють необхідність адаптування методів та інструментарію управління потенціалом економічних систем до нових умов. Успішне функціонування сучасного підприємствах в умовах глобальної економіки забезпечується використанням цілого ряду ІТ-технологій та методів управління проектами, які використовуються в комплексі з традиційними методами менеджменту.

Детальніше...

Монографія "Управліня великим містом: теоретичні і прикладні аспекти"

Великі міста як генератори загальнодержавних процесів соціально-економічної стабілізації та розвитку відображають загальні структурні зміни в економічній сфері країни, формування соціальних потреб суспільства, задають темпи і напрями зміцнення всієї виробничо-територіальної бази. Сьогодні сучасні великі міста виступають вузловими точками територіально-економічного розвитку держави, адже в них виробляється основна частина національного продукту, вони мають найрозвинутіщі інфраструктурні мережі,є центрами впливу і прийняття доленосних для всієї країни рішень. В управлінні великим містом криється головна соціальна суперечність - між процесами управління функціонуванням, з одного боку, та управління розвитком з іншого.

Детальніше...

Підручник “Управління проектами: процеси планування проектних дій”

Підручник “Управління проектами: процеси планування проектних дій ” є частиною проекту Міністерства освіти і науки України з видання базових підручників з більш ніж 20 навчальних дисциплін. Цей підручник затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів і він став результатом спільної роботи представників наукових колективів трьох навчальних закладів: Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, університету економіки та права “КРОК” та Національного аерокосмічного університету “ ХАІ” ім. М.Є. Жуковського. Співавтором та редактором підручника виступив завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, д.т.н., професор Чумаченко І.В.

Детальніше...

tov

fstudents

Ми у соцмережах

instagram pmf telegramyoutube

На сайті 24 гостя та 0 користувачів