Основні результати науково-дослідної діяльності кафедри у 2015-2016 н.р.:

 

1. Завершення та захист співробітниками кафедри дисертацій:

Білецький І.В. Моделі і методи управління плануванням вартості будівельно-енергетичних проектів (кандидат технічних наук, 05.13.22 - управління проектами і програмами, під керівництвом д.т.н. Сухонос М.К.)

2. Отримання вченого звання:

Гончарова З.В. отримала вчене звання “доцент”.

3. Захист дисертації під керівництвом співробітника кафедри:

Під керівництвом Бабаєва В.М. було захищено кандидатську дисертацію Биченко Л.А.

Під керівництвом Сухонос М.К. було захищено кандидатську дисертацію Білецьким І.В. «Моделі і методи управління плануванням вартості будівельно-енергетичних проектів».

4. Виконання НДР та НДДКР:

- Звіт з НДР: «Проектний підхід до формування стратегії сталого розвитку територій» (ДР № 0112U001001032, Обл. № 0716U001603; Інв. № 0716U000655. – Харків, 2016. – 150 с.).Виконавці: Бабаєв В.М., Чумаченко І.В., Сухонос М.К., Гусева Ю.Ю., Кадикова І.М., Мущинська Н.Ю., Сидоренко М.В., Косенко Н.В., Бугас Д.М., Биченко Л.А., Богославець А.О.,Білецький І.В., Давідіч Н.В., Доля О.Є., Масленніков О.М., Гончарова З.В., Старостіна А.Ю.

- Виконання госп. договірної (держбюджетної) теми ДР № 0116U003371 «Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку» Виконавці (члени кафедри): Чумаченко І.В., Сухонос М.К., Гусєва Ю.Ю., Косенко Н.В., Білецький І.В., Богославець А.О., Давідіч Н.В.: звіт за 2016 р.

 

- виконання госпдоговірної НДР «Розробка та оформлення звітів з енергоаудиту», договір № 2794/15. Учасники від кафедри: Сухонос М.К., Мущинська Н.Ю., Старостіна А.Ю.

- виконання госпдоговірної НДР «Проектна документація на нове будівництво об'єкту "Вежа антенна метеорологічного радіолокатора Національного комітету з гідрометеорології Туркменістану. Нове будівництво. Типовий робочий проект"» договір № 2740/14. Учасники від кафедри: Бабаєв В.М.

- виконання госпдоговірної НДР «Разработка проектной документации реконструкции здания по просп. Тракторостроителей, 144 под центр административных услуг» договір №2667/13. Учасники від кафедри: Бабаєв В.М.

- виконання госпдоговірної НДР «Гідрологічна та геохімічна оцінка стану транскордонної ділянки басейну р. Сіверський Донець з використанням методу екологічних ізотопів» договір №17862/R0. Учасники від кафедри: Бабаєв В.М.

- виконання госпдоговірної НДР «Обстеження технічного стану будівельних конструкцій: "Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Куйбишева, 4 в м.Балаклія Харківської області під комунальне підприємство Балаклійської районної ради "Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс "Вимпел". (У складі робочого проекту "Реконструкція нежитлових будівель та споруд по вул. Куйбишева, 4 в м.Балаклія Харківської області під комунальне підприємство Балаклійської районної ради "Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс "Вимпел"). Першочергові заходи для виконання протиаварійних робіт. Нежитлова будівля літ. "А-3"» договір №2751/15. Учасники від кафедри: Бабаєв В.М.

- виконання госпдоговірної НДР «Реконструкція головного корпусу заводу (літ. "А") в складі майнового комплексу під адміністративну будівлю з благоустроєм території на вул. Машинобудівній, 42 у Соломянському районі м. Києва» договір №2763/15 Учасники від кафедри: Бабаєв В.М.

- виконання госпдоговірної НДР «Обстеження технічного стану обєкту "Реконструкція будівлі по майдану Павлівському, 4 під центр адміністративних послуг"» договір № 2791/15 Учасники від кафедри: Бабаєв В.М.

- виконання госпдоговірної НДР «Проведення експертизи технічного стану будівлі за адресою: вул. Артема, 16, літера А-4» договір № 2796/15 Учасники від кафедри: Бабаєв В.М., Сухонос М.К.

- виконання госпдоговірної НДР «Проведення експертизи технічного стану та енергоаудиту будівлі за адресою: вул. Аерофлотська, 16, літера Д-5» договір № 2797/15 Учасники від кафедри: Бабаєв В.М., Сухонос М.К.

- виконання госпдоговірної НДР– «Капітальний ремонт моста через реку Сухий Торець в м.Барвенково Харківської області» договір №2747/15 Учасники від кафедри: Бабаєв В.М.

- виконання госпдоговірної НДР «Авторський нагляд за виконанням проекту "Капітальний ремонт моста через реку Сухий Торець в м.Барвенково Харківської області"» договір №2785/15 Учасники від кафедри: Бабаєв В.М.

- виконання госпдоговірної НДР «Разработка проектной документации реконструкции здания по просп. Тракторостроителей, 144 под центр административных услуг» договір №2667/13 Учасники від кафедри: Бабаєв В.М., Сухонос М.К.

- виконання госпдоговірної НДР «Розробка рекомендацій з визначення норм вивезення рідких побутових відходів у м. Харкові» договір №2727/14-53/10-ПД/14 Учасники від кафедри: Сухонос М.К.

- виконання госпдоговірної НДР «Проведення дослідження щодо особливості здійснення комерційного обліку теплової енергії та води у сфері комунальних послуг» договір № Н-5/253-2013 Учасники від кафедри: Сухонос М.К.

- виконання госпдоговірної НДР «Розробка пропозицій з удосконалення системи зовнішнього освітлення вул. Маршала Бажанова (від вул. Мельникова до вул. Шевченка) і пров. Фейербаха (від вул. Чигирина Юлія до вул. Шевченка) м. Харкова з використанням енергоефективних систем освітлення і систем відновлювальної енергії» договір № 847 Учасники від кафедри: Сухонос М.К.

- виконання госпдоговірної НДР «Розробка рекомендацій з утилізації та подальшого використання опалого листя» договір №848 Учасники від кафедри: Сухонос М.К.

- Подано матеріали на отримання держбюджетної теми «Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку»(Гусєва Ю.Ю.)

- Пропозиція ПРООН у відповідності з вимогами, вказаними в ЗНП UKR/2015/058 від 9 липня 2015(реалізація проекту щодо надання консалтингових послуг для внутрішньо поміщених осіб (ВПО) та місцевого населення Донецької і Луганської областей, які отримали фінансування на відновлення або розвиток підприємницької діяльності в рамках Програми ПРООН малих грантів для підприємців на базі структурного підрозділу ХНУМГ ім. О.М. Бекеова – Бізнес-інкубатору ХНУМГ ім. О.М. Бекеова (Мущинська Н.Ю.)

5. Публікації викладачів кафедри за 2015/2016 навчальний рік:

Монографії:

Доценко Н.В. Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм: монографія. / Н.В. Доценко, Л.Ю. Сабадош, І.В. Чумаченко; за заг. ред. І.В. Чумаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 201 с.

Давідіч Н. В. Управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту / І. В. Чумаченко, Н. В. Давідіч // Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: [монографія] / за заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – С. 173–180.

Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів : монографія / під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім О. М. Бекетова, 2016. – 300 с. – взяла участь Гончарова З.В.

Монографії за кордоном:

Гончарова З.В. Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; ISBN 978-83-62683-64-0 (Paper); pp.380, illus., tabs., bibls. – Раздел 1.6. Житлово-комунальне господарство в контексті просторового розвитку економіки територіальних утворень С. 46-55.

Наукові статті:

Гусева Ю.Ю. Формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням інтересів стейкхолдерів освітнього проекту / Ю.Ю. Гусева, И.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С. 25-31.

Гусева Ю.Ю. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів / Ю.Ю. Гусева, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 2 – С. 8-12.

Давідіч Н.В. Інформаційна технологія визначення комплексного показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту / Н.В. Давідіч, Д.М Бугас, М.П. Пан, І.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 1 – С. 19–23.

Гусева Ю.Ю. Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку / Ю.Ю. Гусева, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: [кол. монографія] / за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко. – Х.: ХНУРЕ, 2015. – С. 199-206.

Давідіч Н.В. Математична формалізація параметрів якості перевезення пасажирів міським транспортом / Н.В. Давідіч, І.В. Чумаченко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УДУЗТ, 2016. – № 160. – С. 88–97.

Вплив коливань об’ємів перевезених пасажирів у міському сполученні на показники дії маршрутів /Давідіч Ю. О., Доля О. Є.// Технологический аудит и резервы производства 2016. – № 2/3 (28). – С.34-37

Щодо встановлення впливу стохастичних коливань об ємів перевезень пасажирів на основні показники ефективності функціонування міського автобусного маршруту / Давідіч Ю. О., Доля О. Є.// Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту, 2016. – №160. – С.80-87

Щодо нормативно-правового забезпечення розвитку пасажирських перевезень / О.Є. Доля, К.В. Доля// Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки», Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016. – № 9. – С. 95-97.

Economic-mathematical modeling influence of environment at the development of systems passenger transport./

Гончарова З. В. Доцільність застосування проектного підходу органами місцевого самоврядування у сфері управління майном комунальної власністі / З. В. Гончарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – №11. – С. 173-176

Гончарова З. В. Сучасні тенденції реформування системи управління житловим фондом в Украіні / З. В. Гончарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. - №13, Ч.2. – С. 39-42.

Гончарова З. В. Специфіка застосування інструментарію управлінської діяльності в житлово-комунальному господарстві / З. В. Гончарова // Вісник Одеського національного університету (Серія: Економіка). – 2015. – Т. 20, №3. – С. 171-174.

Мущинська Н.Ю., Старостіна А.Ю., Плужнікова М.К. Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах// Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. - №104. – С. 248-256.

Мущинська Н.Ю. Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.: Науковий журнал – Сєвєродонецьк, 2015. - № 6 (223). – С96-100.

Сухонос М.К. Концептуальна модель життєвого циклу програми / М.К. Сухонос, А.Ю. Старостіна, А.О.Богославець // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. –№ 55 (1097). – С. 82-86

Белова Л.О. Онтологічні виміри якості вищої освіти в контексті механізмів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм / Л.О.Белова, О.В. Потій // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. пр. – К. : Вид-во «НАДУ при Президентові України», 2015. – С. 30-36

Белова Л.О. Харківський університетський консорціум:новий рівень інкорпорації університетських ресурсів / Л.О.Белова, В.С.Бакіров// Вища освіта України : наук. журн. – К. : Вид-во «Педагогічна преса», 2016. – №1.

Білецький І.В. Модель життєвого циклу будівельно-енергетичного проекту / В.М. Бабаєв, М.К. Сухонос, І.В. Білецький // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит: общегосударственный научно-производст-венный и информационный журнал. – Харьков, 2015. — № 2 (133). — С. 46–53.

Білецький І.В. Розробка методу ідентифікації, аналізу стейкхолдерів будівельно-енергетичних проектів та моделі підвищення якості отримання їх вимог / В.Н. Бабаєв, М.К. Сухонос, І.В. Білецький // Перший незалеж-ний науковий вісник: щомісячний науковий журнал. – Київ, 2015. —№ 1/2015. — С. 64–70.

Публікації у закордонних виданнях:

Давидич Н. В. Оценка качества перевозочного процесса городского пассажирского транспорта / Н. В. Давидич // Национальная ассоциация ученых: ежемес. науч. журн. – Екатеринбург: НАУ, 2016. – № 3 (19). – Ч. 1. – С. 15–17.

Beletsky, I.V. Planning the cost of management the building-energy project / I.V. Beletsky, V.N. Babaev, M.K. Sukhonos // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. — Vienna. — 7-8 (4) 2015. — Рp. 39-41.

6. Участь викладачів кафедри у наукових конференціях і семінарах:

Тези доповідей (в Україні)

Гусева Ю.Ю. Наукомерический анализ развития теории стейкхолдеров как фактора обеспечения качества высшего образования / Ю.Ю. Гусева, І.В. Чумаченко // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)», Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – С. 35-39.

Давідіч Н.В. Визначення критеріїв оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту / Н.В. Давідіч, І.В. Чумаченко // Международная научно-практическая конференция «Математичес-кое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)», Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – С. 42–44.

Гусева Ю.Ю. Использование метода мониторинга требований стейкхолдеров для контроля выполнения проекта / Ю.Ю. Гусева, І.В. Чумаченко // Тези доповідей ХIII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» - К.: КНУБА, 2016 – С. 91-93.

Давідіч Н.В. Інформаційне забезпечення оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту / Н.В. Давідіч, І.В. Чумаченко // Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 23–28 листопада 2015 р. – Харків : ХУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 15–17.

Бабаев В.Н., Кадыкова И.Н. Стратегия развития ВУЗа на основе проектного управления // Тезисы докладов XIII Междунар. научно-практ. конф. “Управление проектами в развитии общества” Тема конференции: «Проекты в условиях глобальных угроз, рисков и вызовов», 13 - 14 мая 2016 г. КНУСА, с. 43-44.

Кадикова І.М., Налігацкіх І.О. Фактори впливу на ініціацію проектів корпоративної соціальної відповідальності // Тезисы докладов Междунар. научно-практ. конф. «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2015)». – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – С. 69-71. (14-20 сентября 2015 г., Коблево)

Math modeling of influence environment at the development of passenger transpot systems / Konstantine Dolya, Olena Dolya // Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро до макро рівня : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції ( м. Одеса, 8 квітня 2016р) /за ред. Коваленко М.П., Деркач Т.В., Кобилянської А.В. – Одеса : МГУ, 2016. – 292 с. , С. 280-284.

Кадастровая оценка зданий в Испании // К.В. Доля, Е.Е. Доля, Д.И. Николенко /Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні: матеріали міжнародної науково практичної конференції, Харків, 28 квітня 2016р./ред. кол.:В.Ф. Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016.- 155с., с.116-118

Geovirtual Urban Environments as Media for the Communication of Information Related to Managing Urban Land// K.Dolya, E.Dolya/ Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем. (Харків, 19 листопада 2015 р.) / Харків, нац. Ун.-т міськ. Госп.: редкол.: К.А. Мамонов, В.Д. Шипулін, Ю.Б. Радзинська. – Х.: ХНУМГ, 2015.-110с., с. 57-59

Мущинська Н.Ю.Проблеми формування організаційних засад управління Радою молодих учених ВНЗ/ Н.Ю. Мущинська /Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації системи підготовки Ph.D. в ЄС. Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, Київ, 30 січня 2016 р./ за аг. Ред.. В.О. Радкевич, Л.М. Петренко; Інститут професійно-технічної освіти НАПН Ураїни. – Київ, 2016. -84 с. – С.37-38

Старостіна А.Ю. Застосування програмного підходу для реалізації стратегії розвитку міста сучасного / А.Ю. Старостіна // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, 11-12 квітня 2016 р.: тези доповідей. – Харків., 2016.

Белова Л.О. Побудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні – перші кроки / Л.О.Белова // Трансформация социальных функций образования в современном мире: межд.начун.-практич.конф, Х: Изд-во НУА, 2015, С. 96-101

Белова Л.О. Необхідність формування нової парадигми підготовки державноуправлінських кадрів в Україні / Л.О.Белова // Публічне управління : стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Між нар. наук. конгр., 23 квітня 2015 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 12-15.

Белова Л.О. Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи/ Л.О.Белова // Кадровый потенциал современных образовательных систем : состояние и перспективы : материалы междунар. научн.- практ. конф., Харьков 18 февраля 2016 г. / М-во образования и науки Украины, Институт высшего образования НАПН Украины, Харьковский гуманитарный университет «Нар. укр. акад.» [и др. ; ред. кол. : Е.В. Астахова (гл. ред.) и др. ]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – С. 59-62

Miedviedieva T.O., Sukhonos M.K., Naumova I.O. ON PARTICULARITIES OF GOVERNMENT MANAGEMENT PROGRAMS OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES DEVELOPMENT IN UKRAINE / Miedviedieva T.O., Sukhonos M.K., Naumova I.O. //Young Researchers in the Global World: vistas and challenges: Proceedings of the IInd Forum for Young Researchers, Kharkiv, May 20, 2016. – Kharkiv : O.M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2016. – 299 p.

Мєдвєдєва Т.О., Сухонос М.К. Роль стейкхолдерів в сучасному розвитку житлово-комунального господарства / Мєдвєдєва Т.О., Сухонос М.К. //Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук. – теорет. Інтернет – конф., Харків, квітень 2016р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2016. – 310 с.

Білецький І.В. Визначення змісту будівельно-енергетичних проектів / І.В. Білецький, В.М. Бабаєв, М.К. Сухонос // Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15-16 жовтня 2015 року. — Одеса, 2015. — С. 94–97.

Білецький І.В. Метод моніторингу вартісних показників будівельно-енергетичного проекту / В.Н. Бабаев, М.К. Сухонос, І.В. Білецький // Актуальні питання сучасної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 16-17 жовтня 2015 року. — Львів, 2015. — С. 59–61.

Білецький І.В. Розробка моделі інвестиційного циклу будівельно-енергетичного проекту / І.В. Білецький // Інновації в сучасній науці: Міжнародна науково-практична конференція, 06 липня 2015 р. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами. — Київ, 2015. — С. 16–18.

Білецький, І.В. Особливості управління плануванням вартості будівельно-енергетичних проектів / І.В. Білецький, В.М. Бабаєв, М.К. Сухонос // Математичне моделювання процесів в економіці і управління проектами та програмами (ММП-2015): праці Міжнар. наук.-практ. конф., Коблево, 14-20 вересня 2015 року. — Коблево, 2015. — С. 240–242.

Тези доповідей (за кородоном)

Давидич Н.В. Модели оценки параметров качества в проектах городского пассажирского транспорта / Н.В. Давидич, И.В. Чумаченко // International Scientific Conference Modern Transformation of Economics and Management in Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 318–319.

State regulation and legal support for entrepreneurial activities of business entities, which provided services for the carriage of passengers on public bus routes in Ukraine./ // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 338-340 pages.

Давидич Н.В. К вопросу планирования качества городского пассажирского транспорта / Н. В. Давидич / Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты: сборник тезисов межндунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 8–9 апреля 2016. – Екатеринбург : НАУ, 2016. – С. 7–8.

Miedviedieva T.O., Sukhonos M.K., Biletskiy I.V. Modernization of communal services: interests and aims of stakeholders of housing and communal services programms // European Applied Sciences: challenges and solutions, proceedings of the 7th International scientific conference. ORT Publishing. Stuttgart. 2016. P. 29-33.

Мущинська Н.Ю. Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах/Н.Ю.Мущинська, А.Ю.Старостіна , М.К. Плужнікова/ Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — 174 с. С.87-91.

Доповіді на конференціях (в Україні)

Наукометрический анализ развития теории стейкхолдеров как фактора обеспечения качества высшего образования / Доклад 17.09.2015 на Международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)» (14-20 сентября 2015 г., Коблево). Взяли участь: Чумаченко І.В., Гусєва Ю.Ю.

Визначення критеріїв оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту / Доклад 18.09.2015 на Международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)» (14-20 сентября 2015 г., Коблево). Взяли участь: Чумаченко І.В.

Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів / Доповідь 17.02.2016 на 7-ій Міжнародній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами та програмами розвитку підприємств і територій» (16-18 лютого 2016 р, Славське). Взяли участь: Чумаченко І.В.

Использование метода мониторинга требований стейкхолдеров для контроля выполнения проекта / Доповідь 14.05.2016 на ХIII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (13-14.05.2016 р., м. Київ). Взяли участь: Чумаченко І.В., Гусєва Ю.Ю.

Використання методу моніторингу вимог при управління зацікавленими сторонами освітніх проектів.Доповідь 17.02.2016 на 7-ій Міжнародній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами та програмами розвитку підприємств і територій» (16-18 лютого 2016 р, Славське). Взяли участь: Гусєва Ю.Ю.

Модель управления коммуникациями социального проекта формирования общественного мнения // Доповідь 17.02.2016 на 7-ій Міжнародній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами та програмами розвитку підприємств і територій» (16-18 лютого 2016 р, Славське) Взяли участь: Кадикова І.М.

7. Участь у наукових здобутках студентів:

-  керівництво студентами, які беруть участь у наукових конференціях, семінарах:

Іванова Ю.О. Business studio як інструмент стратегічного управління ВНЗ. Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (81-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: в 4-х ч./ Ч.1. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. - С. 71. (Керівник –Чумаченко І.В.)

Шевченко Н.С. Інструменти моніторингу показників виконання проектів ВНЗ. Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (81-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: в 4-х ч./ Ч.1. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. - С. 72. (Керівник –Чумаченко І.В.)

Арихипенко О.О. Comparison of project management standards (stakeholder management) Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (81-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: в 4-х ч./ Ч.1. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - С. 84-86. (Керівник –Гусєва Ю.Ю.)

Громова М.І. Управління зацікавленими сторонами проектів компанії з виготовлення виробів з металу. Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (81-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: в 4-х ч./ Ч.1. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - С. 86-87. (Керівник –Гусєва Ю.Ю.)

Резнік І.Ю. Управління стейкхолдерами проектів дизайну житлового та громадського простору. Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (81-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: в 4-х ч./ Ч.1. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - С. 88. (Керівник –Гусєва Ю.Ю.)

6.Рибакова О.В. Ідентифікація та оцінювання ризиків проекту створення автоматизованої системи управління ремонтно-технічним обслуговуванням. Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (81-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: в 4-х ч./ Ч.1. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - С. 80-82. (Керівник –Гусєва Ю.Ю.)

7.Даценко Р.А., Половик В.А. Аналіз основних моделей фінансування проектів з термомодернізації будинків. Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (81-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: в 4-х ч./ Ч.1. – Харків: ХНУМГ   ім. О.М. Бекетова, 2015. - С. 82-84. (Керівник –Гусєва Ю.Ю.)

Чжен Хао. Методы усовершенствования процессов управления командой проекта // Матеріали IX всеукр. студ. науково-техн. конф. «Сталий розвиток міст».- 2016. - Ч. 1 – с. 76-77. (Керівник –Кадикова І.М.)

Савая Н.Ф. Управління якістю будівельних проектів // Матеріали IX всеукр. студ. науково-техн. конф. «Сталий розвиток міст».- 2016. - Ч. 1 – с. 76. (Керівник –Кадикова І.М.)

Захаров К.О. Проектний менеджмент за методологією TENSTEP // Матеріали IX всеукр. студ. науково-техн. конф. «Сталий розвиток міст».- 2016. - Ч. 1 – с. 75. (Керівник –Кадикова І.М.)

Попов Ю. Р. Розвиток громади: умови, складові, механізми та перспективи // Матеріали IX всеукр. студ. науково-техн. конф. «Сталий розвиток міст».- 2016. - Ч. 1 – с. 79-80. (Керівник –Кадикова І.М.)

Каліненко Б.Д. Управління часом у системі самоменеджменту студента ВНЗ // Матеріали IX всеукр. студ. науково-техн. конф. «Сталий розвиток міст».- 2016. - Ч. 1 – с. 73-74. (Керівник –Кадикова І.М.)

Горбунов О.А. Модернізована матриця БКГ для управління об’єктами інтелектуальної власності // Матеріали IX всеукр. студ. науково-техн. конф. «Сталий розвиток міст».- 2016. - Ч. 1 – с. 77-79. (Керівник –Кадикова І.М.)

Чепурна М. Є. Особливості реалізації інвестиційної політики в регіонах Україні // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 27-28 травня 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 1.– С. 72-75. (Керівник –Гончарова З.В.)

Томах А. О. Менеджмент роздрібних торговельних підприємств // Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Одеса, 27-28 травня 2016 року). (Керівник –Гончарова З.В.)

Котелевець А.О. Сучасні особливості розвитку ринку житлової нерухомості в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення» (м. Дніпропетровськ, 3-4 червня 2016 року). (Керівник –Гончарова З.В.)

Науменко С.Г. Напрями розвитку транспортної інфраструктури в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни» (м. Запоріжжя 10-11 червня 2016 року). (Керівник –Гончарова З.В.)

Лепенко Ю.В. Державно-приватне партнерство – перспективний напрям розвитку інфраструктури // Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції "Сталий розвиток міст". В 4-х ч. Ч. 1 : матеріали ІХ Всеукр. студ. наук.-техн. конф. " Сталий розвиток міст", Харків, 2016 р. / [редкол.: В. Ф. Харченко, М. К. Сухонос, Т. Д. Рищенко та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 . — С. 92-94. (Керівник –Мущинська Н.Ю.)

Олещенко А.О. Альтернативні джерела фінансування ініціатив місцевих громад// Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції "Сталий розвиток міст". В 4-х ч. Ч. 1 : матеріали ІХ Всеукр. студ. наук.-техн. конф. " Сталий розвиток міст", Харків, 2016 р. / [редкол.: В. Ф. Харченко, М. К. Сухонос, Т. Д. Рищенко та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 . — С. 89-90. (Керівник –Мущинська Н.Ю.)

Гайдар Г.В. Управління зацікавленими сторонами при створенні ОСББ// Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції "Сталий розвиток міст". В 4-х ч. Ч. 1 : матеріали ІХ Всеукр. студ. наук.-техн. конф. " Сталий розвиток міст", Харків, 2016 р. / [редкол.: В. Ф. Харченко, М. К. Сухонос, Т. Д. Рищенко та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 . — С. 90-92. (Керівник –Мущинська Н.Ю.)

Павлов Д.О.Механізм фінансування закупівель на промислових державних підприємствах // Матеріали IX всеукр. студ. науково-техн. конф. «Сталий розвиток міст».- 2016. - Ч. 1 – с. 95-96. (Керівник –Старостіна А.Ю.)

Косогов О.В. Використання сучасних інтернет-ресурсів у якості засобів комунікації для забезпечення потреб освітнього проекту // Матеріали IX всеукр. студ. науково-техн. конф. «Сталий розвиток міст».- 2016. - Ч. 1 – с. 96-97. (Керівник –Старостіна А.Ю.)

Богдановська К.Ю. Система Business Studio как инструмент формализации бизнес-процессов организации // Матеріали IX всеукр. студ. науково-техн. конф. «Сталий розвиток міст».- 2016. - Ч. 1 – с. 73. (Керівник –Косенко Н.В.)

- підготовка студентів до участі в міжнародних (всеукраїнських) студентських олімпіадах:

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Управління проектами», 2015-2016 н.р. студентка Відсота С.О. зайняла 9 місце. Керівники – Гусева Ю.Ю., Косенко Н.В.

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Управління проектами», 2015-2016 н.р. студентка Богдановська К.Ю. зайняла 18 місце. Керівники – Гусева Ю.Ю. , Косенко Н.В.

Всеукраїнська студентська олімпіада з «Маркетингу» студент 5 курсу гр. МУП-2015-1 Рихлюк О. –  22 місце. Керівник – Мущинська Н.Ю.

- підготовка студентів, що стали призерами міжнародних (всеукраїнських) студентських олімпіад:

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Управління проектами», 2015-2016 н.р. студентка Шевченко Н.С. зайняла 1 місце. Керівники – Гусева Ю.Ю. , Косенко Н.В.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою:

- НДР на всеукраїнський конкурс:

Стипендіальна програма "Завтра.UA":

студент 4 курсу МОМС 2012-1 (Попов Юрій Русланович), тема роботи: “Управління проектами сталого розвитку територій за технологією "Пасивний будинок". (Керівник – Кадикова І.М.)

студентка 4 курсу ЕБП 2012-1 ІТ (Басова Катерина Олександрівна), тема роботи: "(По)чому працюють волонтери в Україні та в світі?".(Керівник – Кадикова І.М.)

-   керівництво студентами, які стали призерами конкурсів наукових, науково-дослідних робіт (проектів), стипендіальних програм, тощо:

Стипендіальна програма "Завтра.UA". Студент 4 курсу ЕБП 2012-1 ІТ (Каліненко Богдан Дмитрович), тема роботи: “Построение модели управления временем в системе самоменеджмента студента ВУЗа» - переможець. (Керівник – Кадикова І.М.)

Плужнікова М., Відсота С. IІI- місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016 р спеціальності "Управління проектами". Тема роботи: «Управління інтеграцією проектів» (Керівник – Мущинська Н.Ю.).

tov

fstudents

Ми у соцмережах

instagram pmf telegramyoutube

На сайті 27 гостей та 0 користувачів